Ιατρικές Ιστοσελίδες

Μάριος Ανδρέου Κέντρο Παιδιατρικής Μέριμνας

  • Text Hover
Μάριος Ανδρέου Κέντρο Παιδιατρικής Μέριμνας

Το Κέντρο Παιδιατρικής Μέριμνας λειτουργεί τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Αθήνα. Η υγεία και η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών είναι πρωταρχικό μέλημα της ομάδας.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας: www.paidiatros.gr