ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η κατασκευή ιατρικών ιστοσελίδων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Avalon Web and Media. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε responsive sites με εύκολη διαχείριση και σύγχρονο design, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου ιατρείου ή ιατρικού κέντρου.

Οι ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε συμβαδίζουν με το profile σας και έχουν σαν στόχο να επικοινωνήσουν την παρουσία σας στο κοινό μέσω διαδικτύου. Πιστεύουμε πως ειδικά οι ιατρικές ιστοσελίδες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς ενημερώνουν το κοινό και πρέπει να είναι διαδραστικές ώστε να μπορεί εύκολα ο ασθενής να επικοινωνήσει με τον γιατρό.

Ακολουθούν sites που έχουμε κατασκευάσει.

Ιατρικές Ιστοσελίδες Portfolio

Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website